Tutorille

Järjestelmä perustuu ajatukseen, että jokaisella oppilaalla on tutori, joka tukee, seuraa ja tarvittaessa ohjaa oppilaan opintoja. Tutori tapaa oppilasta säännöllisesti ja hän pääsee seuraamaan järjestelmän kautta oppilaan opintojen etenemistä.

Tutorin tehtävänä ei ole korjata tehtäviä tai opettaa oppilasta. Tutorilla ei ole oppilaaseen nähden auktoriteettiasemaa, vaan hänen tehtävänään on olla tuki ja turva silloin kun oppilas sitä tarvitsee. Tutorin ei ole tarkoitus ohjata oppilasta, jos oppilas ei ohjausta tarvitse. Mitä näkymättömämpi tutori voi olla, sen parempi, kunhan oppilas jatkuvasti tietää että tutori on käytettävissä.