Etäopiskelu

Opiskelu on paikkaan ja aikaan sitomatonta, joten myös etäopiskelu on mahdollista. Mikäli kasvokkain tapaaminen ei ole mahdollista, voidaan tutorointi ja opetus järjestää esimerkiksi Skypen välityksellä.

Feeniks-koulu järjestää Tiedonrakentajat -järjestelmään pohjautuvaa tutorointipohjaista verkko-opetusta keväästä 2012 alkaen.