Opettajalle

Opettajalle järjestelmän käyttöönotto saattaa merkitä suurtakin muutosta. Järjestelmä on selkeästi oppilasjohtoinen, mutta opettajalla on silti erittäin tärkeä rooli sekä palautteen antajana, tutorina että oppituokioiden järjestäjänä.

Oppilaat voivat pyytää tehtävissä apua järjestelmän kautta, jolloin opettaja näkee, mistä tehtävistä apua on pyydetty ja voi sen mukaan järjestää oppituokioita. Tällöin oppituokioissa mukana olevat ovat jo valmiiksi kiinnostuneita asiasta.