Sosiaalisuus

Järjestelmä pyrkii ohjaamaan oppilaita tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä. Sosiaalisuuteen ohjataan vertaistuen ja -opetuksen, kaverijärjestelmän, ryhmätehtävien ja tutorijärjestelyiden avulla.

Etenkin kotioppilaille järjestelmää hyödyntävä Feeniks-koulu tarjoaa koko maan kattavat kotioppijaverkoston ja ammattitaitoiset tutorit, jotka järjestävät omille tutoroitavilleen myös opiskelujen ulkopuolista yhteistä toimintaa.