Oppilaslähtöisyys

Opiskelujärjestelmän lähtökohtana on ollut mahdollistaa oppilaiden autonominen ja oppimisympäristövapaa opiskelu.

Mitä oppilaslähtöisyys on ja miksi se on tärkeää?

Oppiminen on ihmiselle lajityypillinen ominaisuus. Mikään muu laji ei kykene oppimaan yhtä monipuolisesti ja joustavasti asioita ja toimimaan yhtä tilannekohtaisesti. Oppiminen on näin ollen luonnollinen ja spontaani ilmiö, johon ei tarvitse ohjata tai pakottaaa. Oppiminen parantaa ihmisen kykyä selvitä muuttuvassa ympäristössään. Oppiminen tuottaa ihmiselle myös mielihyvää, mikä ohjaa ihmistä oppimaan yhä enemmän ja monipuolisempia asioita.

Koska oppiminen on ihmiselle luontaista, tuntuu järkevältä rakentaa oppimisympäristöt tukemaan tätä luonnollista prosessia. Elämme maailmassa, joka muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Maailma vaatii ihmisiltä yhä laajempaa kykyä sopeutua muuttuviin oloihin. Tuntuukin luontevalta, että koulun tehtävänä olisi ensisijaisesti luoda oppimisympäristö, jossa oppilaat oppivat näitä sopeutumisen ja joustavuuden taitoja. Näitä taitoja ei voi opettaa pakottamalla oppilas tiettyyn muottiin tai määrittämällä oppilaalle tarkat toimintaohjeet.

Jotta oppilas oppisi itsenäisyyttä, yhteistyötaitoja, sopeutumiskykyä ja luovuutta, on oppilas altistettava ympäristölle, joka vaatii näitä taitoja.

Tiedonrakentajat -järjestelmässä on pyritty ottamaan huomioon ihmisen luontainen uteliaisuus, itseohjautuvuus ja aktiivisuus. Näiden ominaisuuksien päälle on kasattu opetussuunnitelman määrittämät opintorungot monipuolisiksi kysymyksiksi ja tehtäviksi, jotka eivät päästä oppilasta helpolla, vaan vaativat aktiivista otetta ja monipuolisia sosiaalisia ja tiedonhankintataitoja.

Opettajan ja tutorin rooli

Opettajan tehtävänä on varmistaa, että oppilas on oppinut tavoitellut tiedot ja taidot, tarjota omaa osaamistaan pyydettäessä ja olla oppilaille läsnä ihmisenä ja kanssaoppijana.

Tutorin rooli on hieman toisenlainen. Tutori kokoaa tutoroitavia oppilaitaan yhteen ja järjestää näille yhteistä toimintaa, tukee oppilaiden opiskelua ja suunnittelutyötä. Varsinkin opintojen alussa oppilaat tarvitsevat paljon tukea päästäkseen sisälle uudenlaiseen oppimisjärjestelmään ja -kulttuuriin.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.