Esittely

Tervetuloa tutustumaan uudenlaiseen opiskeluympäristöön!

Tiedonrakentajat -opiskeluympäristö perustuu ajatukseen opiskelijasta itsenäisenä tiedonrakentajana, joka oppii parhaiten aktiivisen työskentelyn, vertaistuen ja sisäisen motivaation kautta.

Sekä kouluun että kotiin

Järjestelmä on suunniteltu niin, että sitä voi käyttää täyspainoisesti sekä koulussa että kotona. Järjestelmä on ollut käytössä Feeniks-nettikoulussa vuodesta 2012 alkaen ja sitä on testattu myös luokkahuonekäytössä hyvin kokemuksin.

Järjestelmä sisältää tällä hetkellä (2019) oppisisällöt peruskoulun kaikille luokka-asteille (1.-9.). Lähivuosina on tavoitteena rakentaa myös luokioversio ja ammatillisen puolen opintokokonaisuuksia. Korkeakouluopintoihin järjestelmä soveltuu myös erinomaisesti.

Tekijöistä

Järjestelmä on lähtenyt pedagogisista tarpeista ja sen on suunnitellut Marko Koskinen yhdessä pienen tukitiimin kanssa. Tavoitteena on ollut kehittää ensimmäinen oppilaslähtöinen ja vertaisoppimista tukeva pedagoginen verkkotyökalu kouluille ja oppilaitoksille.