Vertaisoppiminen

Järjestelmä ohjaa oppilaita oppimaan toisiltaan. Kun oppilas on tehnyt tehtävän, hän voi ilmoittaa olevansa halukas auttamaan muita kyseisessä tehtävässä. Näin muut näkevät, ketkä oppilaat ovat halukkaita auttamaan ja voivat opettajan, tutorin tai kirjaston sijaan hakea tietoa kavereiltaan ja vertaisiltaan.

Järjestelmä sisältää myös Shoutbox-ominaisuuden, jonka kautta oppilas voi lähettää kysymyksiä muille kirjautuneille käyttäjille, jotka puolestaan voivat ottaa oppilaaseen yhteyttä ja tarjota apuaan. Näin oppilas ei koskaan ole yksin opinnoissaan, vaan hänellä on koko verkosto tukijoita jatkuvasti apuna.

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.