Tiedon vallankumous

Tieto ei enää ole jotain, jota siirretään tietyissä paikoissa oppilaiden päähän. Tietoa ja informaatiota on joka puolella ja tärkeämpää kuin kaiken tiedon haaliminen onkin oppia löytämään ja käsittelemään tietoa. Internetin välityksellä meillä on lähes rajaton määrä tietoa muutaman näppäilyn päässä.

Tiedonrakentajat -järjestelmä perustuu aktiiviseen tiedonhankintaan ja oppimiseen. Oppilaalle ei anneta valmiita vastauksia, oppimateriaaleja tai määritellä sitä, miten jokin asia täytyy oppia. Oppilaan keskeinen tehtävä on oppia löytämään tehtävien kannalta merkittävä tieto ja käsitellä se mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.