Tavoitteellisuus

Järjestelmään on sisällytetty perusopetuksen viralliset arviointikriteerit, joiden pohjalta oppilaat voivat arvioida omaa osaamistaan. Opiskelu tähtääkin kyseisten arviointikriteerien saavuttamiseen järjestelmän tehtävien avulla.

Koska oppilailla on vapaus valita omat opintonsa, mahdollistaa se myös etenemisen omaan tahtiin. Tämä puolestaan mahdollistaa etenemisen tavanomaista nopeammin tai syvemmälle opiskeltaviin aiheisiin. Järjestelmää ollaan laajentamassa lukio- ja ammattiopintoihin, jolloin peruskoulun oppilaat voisivat joustavasti ottaa myös korkeamman tason opintoja suorittaakseen.

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.