Sisäinen motivaatio

Opiskelun on tarkoitus perustua niin pitkälle kuin mahdollista sisäiseen motivaatioon. Tähän pyritään oppilaan itsenäisen tehtävävalinnan, ryhmävalinnan, oppimisaikataulun ja vapaaehtoisten oppituntien kautta.

Oppituntien on tarkoitus perustua oppilaiden esittämiin avunpyyntöihin tai oppituntitoiveisiin, jolloin myös oppitunneilla kaikki oppilaat ovat sisäisesti motivoituneita itse asian oppimisesta.

Mahdollisuus määrittää itse opiskelun tahti ja varsin pitkälle myös sisältö, antavat oppilaalle kokemuksen opintojensa ja oppimisensa hallinnasta, mikä puolestaan kannustaa oppilasta aktiiviseen rooliin opinnoissaan.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.